Informatieavond Sloot Gentiaan

Dit artikel is gearchiveerd op 07-11-2019.

Op woensdag 6 november om 19.00 uur organiseert de gemeente in samenwerking met adviesbureau Kragten een algemene informatieavond over de werkzaamheden die in 2020 staan gepland voor de slootzone in de wijk De Gentiaan.

Als onderdeel van dit onderhoud worden aanpassingen gedaan aan het gebied rondom de sloot aan de achterzijde van de Oderlaan, Betuwepad, Veluwepad Seinelaan en Weserlaan. Een groep omwonden heeft het afgelopen jaar intensief meegedacht over het aantrekkelijker, veiliger en duurzamer maken van hun leefomgeving.
Het resultaat van dit bewonersoverleg is in februari jl. gepresenteerd aan de raadscommissie Grondgebiedszaken en goedgekeurd door de gemeenteraad.

De informatieavond vindt plaats in het combigebouw van Veiligheid en Wijkbeheer aan de Rooijseweg 1 (bij de brandweerkazerne).

In het bijzonder de inwoners van wijk De Gentiaan worden uitgenodigd om kennis te komen nemen van de plannen.