Informatiebijeenkomst Eindhoven Airport

Dit artikel is gearchiveerd op 11-10-2018.

Woensdag 10 oktober, 19.00 – 22.00 uur, Evoluon

De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Defensie hebben met de provincie Noord-Brabant, de gemeente Eindhoven, omliggende gemeenten en Eindhoven Airport afgesproken te starten met een proefcasus voor Eindhoven Airport.

In deze proefcasus kijkt een onafhankelijke verkenner naar (innovatieve) maatregelen die zorgen voor een duurzame ontwikkeling van het vliegveld in een gezonde leefomgeving. Een mogelijke (beperkte) groei van het aantal vluchten in de periode tot 2024 is een van de mogelijkheden, maar géén uitgangspunt.

Dit is een spannend proces omdat het om veel uiteenlopende belangen gaat en het mensen in hun directe leefomgeving raakt. Daarom is een brede betrokkenheid van de omgeving van belang.

Wil jij ook meepraten over de toekomst van Eindhoven Airport?

Kom dan op 10 oktober naar de informatiebijeenkomst in het Evoluon. Je wordt geïnformeerd over de uitgangspunten en het verloop van de proefcasus. Ook krijg je een toelichting op de voortgang van de Uitvoeringstafel Eindhoven Airport en op de diverse voorbereidende onderzoeken die de afgelopen maanden zijn uitgevoerd.