Informatiebijeenkomst kandidaat-raadsleden bij gemeenteraadsverkiezingen 2018

Dit artikel is gearchiveerd op 05-07-2017.

Op 21 maart 2018 vinden er weer Gemeenteraadsverkiezingen plaats.
Denkt u er over na zich kandidaat te stellen? Wilt u weten wat het raadslidmaatschap precies inhoudt? Zou u weleens een raadslid willen spreken over diens ervaringen?

Om vragen over het raadslidmaatschap te beantwoorden organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst voor mogelijke kandidaat-raadsleden.Ook de samenstellers van de kandidatenlijsten van de partijen die meedoen aan deze verkiezingen zijn hierbij van harte welkom.

De bijeenkomst is op dinsdag 4 juli a.s., aanvang 20.00 uur in het gemeentehuis.
Het programma bestaat uit twee delen:

  • Van 20.00 – 21.15 uur wordt u geïnformeerd over het raadslidmaatschap: wat zijn de taken en bevoegdheden van de gemeenteraad en van de gemeenteraadsleden, en waar krijgt een raadslid in die functie zoal mee te maken? Een belangrijk onderdeel hierbij is ook het onderwerp Integriteit: wat mag ik als raadslid wel en niet? Mag ik bijv. bestuurslid blijven van de sportvereniging? Mag ik giften aannemen? Dit gedeelte van de bijeenkomst wordt verzorgd door mevrouw mr. dr. Gaby van den Biggelaar, adviseur / intermediair bij overheidscontacten.
  • Het tweede deel, van 21.15 – 22.00 uur, bestaat uit een informele ontmoeting met raads- en commissieleden uit Son en Breugel. U kunt dan van raads- en commissieleden zelf horen wat hun ervaringen uit de praktijk zijn.

U kunt zich aanmelden voor deze bijenkomst bij raadsgriffier Frans den Hengst, via f.denhengst@sonenbreugel.nl.