Inloopavonden multifunctionele accommodatie (MFA)

Dit artikel is gearchiveerd op 04-05-2017.

Er worden twee inloopavonden georganiseerd over het ontwerp en het gebruik van het MFA-gebouw. De architecten, leden van het supervisieteam en de klankbordgroep zijn aanwezig om toelichting te geven, vragen te beantwoorden en om kennis te nemen van uw mening.

Dinsdag 25 april tussen 18.00 en 20.00 uur en op
Woensdag 3 mei tussen 18.00 en 20.00 uur
Waar: Vestzaktheater
Tijd: Vrije inloop tussen 18.00 - 20.00 uur