Installatie jeugdgemeenteraad

Dit artikel is gearchiveerd op 27-09-2018.

Op woensdag 22 augustus heeft burgemeester Hans Gaillard in een openbare bijeenkomst de nieuwe leden van de Jeugdgemeenteraad van Son en Breugel geïnstalleerd.

Verkiezingen

Elk jaar worden in de groepen 7 van alle basisscholen van Son en Breugel verkiezingen georganiseerd. De kinderen die zich kandidaat hebben gesteld voeren zelf een campagne waarin ze vertellen wat ze graag in de gemeente Son en Breugel voor de kinderen gerealiseerd willen hebben. De nieuw gekozen leden vervangen de jongeren uit groep 8 die afgelopen jaar zitting hadden in de Jeugdgemeenteraad.

Samenstelling

De Jeugdgemeenteraad van Son en Breugel bestaat uit 14 leden. Iedere basisschool is vertegenwoordigd door 1 leerling uit groep 7 en 1 leerling uit groep 8. De leden zitten twee jaar in de jeugdgemeenteraad.

Wat doet de raad?

De Jeugdgemeenteraad vergadert zesmaal per schooljaar op donderdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur. Tussendoor werken de leden van de Jeugdgemeenteraad in groepjes aan projecten, een- hooguit tweemaal per maand. Een aantal begeleiders helpen de Jeugdgemeenteraadsleden met de uitwerking van hun projecten.

Jeugdgemeenteraad zoekt begeleiders

Voor het nieuwe vergaderjaar zijn we op zoek naar externe begeleiders voor de Jeugdgemeenteraadsleden. Hebt u hiervoor interesse, dan kunt u meer informatie vinden op onze website bij Bestuur en Organisatie  /  Begeleiding Jeugdgemeenteraad en/of u kunt een e-mail sturen aan Ria de Ruiter, griffier van de Jeugdgemeenteraad. Het e-mailadres is jgr@sonenbreugel.nl