Inzameling plastic, blik en drankpakken nu ook via openbare afvalbakken

Dit artikel is gearchiveerd op 12-02-2017.

Afgelopen week is op vijftien plekken in de openbare ruimte een afvalbak met afvalscheiding geplaatst. Met deze bakken bindt de gemeente de strijd aan met zwerfafval en zamelt tegelijkertijd in de openbare ruimte herbruikbare grondstoffen apart in.

In het ontwerp van deze afvalbakken is er rekening mee gehouden dat vogels het afval er niet uit kunnen plukken. Ook zijn ze een stuk groter dan de oude bakken, waardoor ze minder vaak geleegd hoeven te worden.

Blikjes, kartonnen drinkpakjes, plastic flesjes en frietbakjes mogen in de bak met de oranje opening. Een bananenschil, papier en hondenpoepzakjes gaan bij het restafval, in de bak met de grijze opening. Het lijkt eenvoudig, maar je moet toch even nadenken: Plastic frietbakje gaat in de ene vulopening en papieren frietzakje in de andere.

Het is een logische vervolgstap om afvalscheiding na thuis, op school en vereniging nu ook op straat te introduceren, vindt wethouder Robert Visser.

Het apart houden van álle afvalstromen zoals thuis, is op straat nog wat ingewikkeld. We hebben daarom voor PMD gekozen, omdat dit de grootste afvalstroom van buiten verblijvende mensen is. Apart inzamelen en recyclen van plastic bakjes, plastic verpakkingen, plastic flesjes, blikjes en drankpakjes e.d. zal het meeste effect hebben.