Jeugdgemeenteraad vraagt aandacht voor overlast hondenpoep

Dit artikel is gearchiveerd op 31-03-2018.
Tekening vlag Son en Breugel en jongetje en meisje met armen overelkaar

De Jeugdgemeenteraad Son en Breugel heeft zich gebogen over de overlast van hondenpoep in het dorp. Regelmatig horen zij van kinderen dat zij bij het spelen op speelveldjes voortdurend hondenpoep moeten zien te ontwijken. Dat is ook hun eigen ervaring. Daardoor wordt er minder snel op een dergelijk veldje gespeeld. Ook op straat en op de stoep moet je opletten dat je niet in hondenpoep stapt.

De Jeugdgemeenteraad is van mening dat kinderen meer buiten gaan meer spelen als de speelveldjes schoon zijn. Maar ook dat alle mensen schone straten en stoepen willen, niet alleen kinderen.

Met een YouTubefilmpje ‘Het is shit in Son en Breugel’ vragen zij daarom aandacht voor de structurele overlast op speelveldjes, straten en stoepen. In het filmpje doen zij een oproep aan bezitters van honden om de hondenpoep op te ruimen. Niet alleen op speelveldjes, maar ook op de stoepen en straten.

Een eerder plan voor een proef met een hondenuitlaatterrein mislukte, omdat buurtbewoners grote bezwaren hadden tegen een proef in hun buurt.