Jeugdgemeenteraad zoekt begeleiders

Dit artikel is gearchiveerd op 01-09-2017.
Logo Jeugdgemeenteraad

Voor het nieuwe vergaderjaar zijn we op zoek naar externe begeleiders voor de Jeugdgemeenteraadsleden.

De Jeugdgemeenteraad vergadert 5 à 6 keer per jaar op donderdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur. Tussendoor werken de leden van de Jeugdgemeenteraad in groepjes aan projecten, één- hooguit tweemaal per maand. De begeleiders helpen de Jeugdgemeenteraadsleden met de uitwerking van hun projecten.

In 2017-2018 zijn de vergaderdata van de Jeugdgemeenteraad

 • 11 september 2017 (Installatie)
 • 5 oktober 2017
 • 7 december 2017
 • 8 februari 2018
 • 12 april 2018
 • 14 juni 2018

Taken begeleiders

 • begeleiden van leden bij het maken en uitwerken van ideeën, voorstellen en plannen
 • vraagbaak voor de leden, hun leerkrachten en ouders
 • overleg voeren met medewerkers van de gemeente
 • de scholen helpen bij het organiseren van de verkiezingen

Kenmerken begeleiders

 • inwoner van (of bekend met) Son en Breugel
 • gevoel voor wat onder kinderen leeft
 • ervaring met het werken met kinderen
 • gevoel voor communicatie
 • gevoel bij de rol en positie van de gemeente
 • overleggen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG)

De begeleiders krijgen geen vergoeding voor hun inzet, wel veel waardering. Zij mogen de door hen gemaakte onkosten declareren. De gemeente zorgt ervoor dat de begeleiders en de jeugdgemeenteraadsleden verzekerd zijn.

Hebt u hiervoor interesse, dan kunt u een e-mail sturen aan Ria de Ruiter, griffier van de Jeugdgemeenteraad. Het e-mailadres is jgr@sonenbreugel.nl.