Kansen voor alle kinderen

Dit artikel is gearchiveerd op 31-08-2017.
Tekst Kansen voor alle kinderen

Alle gemeenten hebben dit jaar vanuit het Rijk extra geld gekregen om in te zetten voor kinderen in armoede. Door onbekendheid en ingewikkelde procedures komt deze steun nog te vaak niet bij de doelgroep terecht. De gemeente Son en Breugel gaat dit aanpakken en heeft hiervoor de samenwerking gezocht met Stichting Leergeld Best, Oirschot, Son en Breugel.

Vanaf 1 juli 2017 zijn zij de ingang voor ouders die financiële drempels ervaren om hun kinderen mee te laten doen aan het reguliere onderwijs en maatschappelijke en ontspannende activiteiten.

Steun in natura

Leergeld BOS is een zelfstandige stichting en al ruim 10 jaar actief in de gemeente Best, Oirschot en Son en Breugel. Uitgangspunt voor Leergeld is dat alle kinderen de kans moeten hebben om later mee te kunnen tellen. Door het geven van een financieel steuntje in de rug wordt een sociaal isolement voorkomen. De steun wordt gegeven in natura, niet in geld.

Ieder kind (tot 18 jaar) van ouders met een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau komt in aanmerking voor een bijdrage in sport (contributie, sportkleding, materialen), school (leermiddelen, pc/laptops, ouderbijdrage, schoolreizen, zwemlessen), cultuur (muziek-/balletlessen) en welzijn.

Persoonlijke benadering

Aanvragen voor een financiële bijdrage worden na een persoonlijk gesprek door Stichting Leergeld in behandeling genomen. In tegenstelling tot de oude gemeentelijke regeling hanteert Stichting Leergeld een inkomenstoets van 120%. Jaarlijks rapporteert Leergeld B.O.S. aan de gemeente op hoofdlijnen, niet op individueel niveau.

Voor meer informatie over de mogelijkheden van Stichting Leergeld kunt u contact opnemen met Stichting Leergeld via telefoonnummer 06-27650302 of via e-mail: contact.leergeld@gmail.com.