Keuze uit vijf ontwerpen voor dorpshuis in voormalige kerk

Dit artikel is gearchiveerd op 30-06-2019.

Het college van burgemeester en wethouders van Son en Breugel gaat op zoek naar het juiste ontwerp voor een dorpshuis in de voormalige Petrus Bandenkerk.
De gemeente nodigt vijf ontwerpers uit om hun ideeën laten zien hoe ze het kerkgebouw omtoveren tot een levendig dorpshuis. Gezocht wordt naar het ontwerp dat er goed uitziet, past in de omgeving en duurzaam is. Het moet goed bruikbaar zijn voor de toekomstige gebruikers en dient daarnaast de monumentale elementen van het gebouw te respecteren.

Openbare presentatie

In de aanbestedingsregels is vastgesteld hoe de gemeente de ontwerpen gaat beoordelen en hoe zij zowel expertteams als raadsleden, toekomstige gebruikers en onze inwoners daarbij betrekt. Na de zomervakantie krijgt iedereen de kans om bij de openbare presentatie van deze ontwerpen door de architecten aanwezig te zijn.

Wethouder Jan Boersma: “Het is belangrijk dat onze volksvertegenwoordigers via de gemeenteraad een belangrijke stem krijgen in de kwaliteitskeuze. Het is een goede garantie dat het dorpshuis van ons allemaal wordt.”

Inkoopteam

Het inkoopteam, onder leiding van het inkoopbureau Bizob, mengt de vakmatige inbreng van experts op het gebied van bouw, architectuur en duurzaamheid met inbreng van toekomstige gebruikers, inwoners en raadsleden tot een zorgvuldige beoordeling van de ontwerpen.

De expertteams kijken kritisch naar de mate van duurzaamheid, de proceskwaliteit en ook de prijs en beoordelen de ontwerpen erop. Gebruikers, raadsleden en inwoners kijken vooral naar de meer subjectieve kwaliteitskenmerken van het structuurontwerp.

Onder structuurontwerp wordt de waardering van de volgende elementen verstaan:

  • Uiterlijke kenmerken (vind ik het ontwerp mooi en esthetisch) van zowel de binnenkant als de buitenkant van het gebouw;
  • Behoud van de monumentale elementen;
  • Inpassing van het plan in de omgeving;
  • Gebruiksmogelijkheden voor de (toekomstige) gebruikers.

De score voor het structuurontwerp wordt gegeven door de individuele raadsleden na een toelichting door het expertteam en de terugkoppeling van inwoners naar de raad.

Aanbesteding en voorwaarden

De aanbestedingsregels schrijven voor dat het inkoopteam erop toeziet dat alle aanbieders vooraf weten hoe en op welke punten hun ontwerp beoordeeld wordt.
Voorafgaand aan presentatie en beoordeling is elke inzending eerst door het inkoopteam gecontroleerd of deze voldoet aan de randvoorwaarden voor een geldige inzending. Als een inzending niet voldoet, wordt deze uitgesloten van presentatie en beoordeling. Alle stappen en voorwaarden maken onderdeel uit van de wettelijke voorwaarden om een rechtsgeldig aanbestedingsproces te doorlopen.

Planning

De publieke presentatie van de ontwerpen is gepland in de week van 30 sept t/m 4 okt 2019.