Koninklijke onderscheidingen bij afscheid gemeenteraadsleden

Dit artikel is gearchiveerd op 06-05-2018.

Koninklijke OndeBurgemeester Gaillard spelt lintje op bij afscheid raadslid Johan Bijlsmarscheiding Johan Bijlsma

Op woensdag 28 maart 2018 heeft burgemeester Hans Gaillard een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan een bijzondere inwoner van Son en Breugel met een grote staat van dienst.

De heer J.C. (Johan) Bijlsma (58 jaar) heeft zich jarenlang bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de gemeenschap. Vanaf 2002 tot heden is hij gedurende vier zittingsperioden, onafgebroken gemeenteraadslid voor de fractie PvdA/GroenLinks geweest in Son en Breugel.
Na de verkiezingen van 21 maart 2018 keert hij niet terug als gemeenteraadslid.

Naast het raadslidmaatschap heeft decorandus, verband houdende met het raadslidmaatschap, nog een aantal functies vervult. Zo was hij van 2002 tot heden fractievoorzitter, lid van het presidium en lid van de raadscommissie algemene zaken. Vanaf 2002 tot 2010 was hij daarbij voorzitter van de raadscommissie grondgebiedzaken en van 2010 tot 2014 plaatsvervangend lid van de raadscommissie grondgebiedzaken.
Van 2006 tot 2014 plaatsvervangend lid raadscommissie burgerzaken en van 2014 tot december 2016 lid raadscommissie grondgebiedzaken. Van december 2016 tot heden eveneens lid van de raadscommissie burgerzaken.

Aanvullend vervulde hij ook nog de volgende functies:

  • lid auditcommissie (2006-2010)
  • lid Intergemeentelijke Politie Commissie (2006-2010)
  • lid Klankbordgroep Son en Breugel / Nuenen (2009-2012)
  • lid Klankbordgroep Son en Breugel / Nuenen / Geldrop Mierlo (2013-heden)
  • lid Algemeen Bestuur WSD (2014-heden)

Koninklijke Onderscheiding Arno Flapper

Burgemeester Gaillard spelt lintje op bij afscheid raadslid Arno FlapperOp woensdag 28 maart 2018 heeft burgemeester Hans Gaillard een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan een bijzondere inwoner van Son en Breugel met een grote staat van dienst.

De heer A.C.J. (Arno) Flapper (42 jaar) heeft zich jarenlang bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de gemeenschap. Vanaf 2006 tot heden is hij gedurende drie zittingsperioden, onafgebroken gemeenteraadslid in Son en Breugel geweest voor de fractie VVD. Na de verkiezingen van 21 maart 2018 keert hij niet terug als gemeenteraadslid.

Naast het raadslidmaatschap heeft decorandus, verband houdende met het raadslidmaatschap, nog een aantal functies vervult. Zo was hij in de periode 2006-2016 lid van de raadscommissie grondgebiedzaken, van 2006 tot 2010 plaatsvervangend lid van de raadscommissie algemene zaken. Vanaf 2016 tot heden was hij zowel plaatsvervangend lid van de raadscommissie grondgebiedzaken als lid van de commissie algemene zaken.

Aanvullend vervulde hij ook nog de volgende functies:

  • fractievoorzitter (2016-heden)
  • lid presidium (2016-heden)
  • plaatsvervangend lid Klankbordgroep samenwerking Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel (2016-heden)

Naast zijn functie als gemeenteraadslid verrichtte hij de volgende vrijwilligerswerkzaamheden:

  • lid van de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Stichting PlatOO, voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs (2009-2010)
  • webmaster voor Openbare Basisschool De Regenboog Son en Breugel (2012 – 2016)

Foto's: Giti Entezami