Kunstgrasvelden

Dit artikel is gearchiveerd op 30-04-2017.

Op dit moment is er veel aandacht in de media over de gezondheidsrisico’s van kunstgrasvelden. Wij begrijpen de onrust die is ontstaan naar aanleiding van de uitzending van Zembla over de veiligheid van het sporten op kunstgrasvelden en hebben een aantal zaken op een rijtje gezet.

Rubbergranulaat in Son en Breugel

In Son en Breugel is bij de 3 kunstgrasvelden van voetbalclub SBC rubbergranulaat gebruikt.
We hebben al contact met het bestuur van SBC om te overleggen over de ontstane situatie en de mogelijke gevolgen en acties.

RIVM verwacht geen gezondheidsrisico’s

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verwacht op basis van de huidige inzichten dat de toepassing van rubbergranulaat op kunstgras niet leidt tot risico’s voor de gezondheid.
Het RIVM concludeert dan ook dat er nu geen reden is om te stoppen met sporten op deze velden.
De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de GGD en de KNVB volgen het advies van het RIVM. Wel heeft de minister nu het RIVM gevraagd met spoed extra onderzoek te doen. Het gaat hierbij om technisch literatuuronderzoek, waarbij de onderzoeksresultaten van alle relevante literatuur beoordeeld worden.
De verwachting is dat aan het einde van dit jaar de resultaten van dit laatste onderzoek bekend zullen worden gemaakt.

Gebruik kunstgrasvelden SBC

Het bestuur van SBC volgt het advies van de KNVB/RIVM maar heeft wel een aantal maatregelen getroffen om zo min mogelijk gebruik te maken van de velden. Het bestuur van SBC en de gemeente blijven met elkaar in overleg en volgen de resultaten van de onderzoeken nauwgezet.

Meer informatie

Op de volgende websites vindt u meer informatie en veel gestelde vragen en antwoorden:

RIVM
GGD
KNVB