Leerlingenvervoer schooljaar 2017-2018

Dit artikel is gearchiveerd op 16-05-2017.

Vóór 15 mei 2017 aanvragen

Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen die in aanmerking komen voor de regeling leerlingenvervoer kunnen een aanvraag indienen bij de gemeente. Informatie hierover en het aanvraagformulier is te verkrijgen via de website van de gemeente Son en Breugel.

Wanneer het een aanvraag voor het schooljaar 2017-2018 betreft, ontvangen we uw aanvraag graag vóór 15 mei 2017. Uw aanvraag wordt in behandeling genomen en u krijgt altijd vóór het begin van het nieuwe schooljaar een besluit van ons.

Gedurende het schooljaar is aanvragen ook mogelijk.

In sommige gevallen moet u een eigen bijdrage betalen. Dit is afhankelijk van het soort school uw kind bezoekt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling Dienstverlening (0499-491 491) of ga naar de pagina Leerlingenvervoer op onze website www.sonenbreugel.nl.