Leerlingenvervoer schooljaar 2018-2019

Dit artikel is gearchiveerd op 15-05-2018.

Vóór 15 mei 2018 aanvragen

Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen die in aanmerking komen voor de regeling leerlingenvervoer kunnen een aanvraag indienen bij de gemeente. Informatie hierover en het aanvraagformulier is te verkrijgen via de website van de gemeente Son en Breugel.

Wanneer het een aanvraag voor het schooljaar 2018-2019 betreft, ontvangen we uw aanvraag graag vóór 15 mei 2018. Uw aanvraag wordt in behandeling genomen en u krijgt altijd vóór het begin van het nieuwe schooljaar een besluit van ons. Gedurende het schooljaar is aanvragen ook mogelijk.

In sommige gevallen moet u een eigen bijdrage betalen. Dit is afhankelijk van het soort school uw kind bezoekt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling Dienstverlening (0499-491491) of ga naar de pagina Leerlingenvervoer op onze website www.sonenbreugel.nl.