Leerlingenvervoer schooljaar 2019-2020

Dit artikel is gearchiveerd op 31-05-2019.

Vóór 15 mei 2019 aanvragen

Als uw kind in aanmerking komt voor de regeling leerlingenvervoer, dan kunt u hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeente. Een aanvraag voor een vergoeding voor het schooljaar 2019-2020, dient vóór 15 mei 2019 bij ons binnen te zijn. Uw aanvraag wordt door ons in behandeling genomen en u krijgt altijd vóór het begin van het nieuwe schooljaar een besluit.

U kunt overigens ook een aanvraag doen gedurende het schooljaar.

Drempelbedrag

Is de afstand tussen woning en school meer dan 6 kilometer, dan geldt hiervoor - afhankelijk van het soort onderwijs en het inkomen - een drempelbedrag.

Informatie op de website

Het aanvraagformulier en informatie over het drempelbedrag, vindt u bij Inwoners en Ondernemers / Leerlingenvervoer.
Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u ook bellen met onze afdeling Dienstverlening via 491491.