Mariakapel aan de Beverlaan gemeentelijk monument

Dit artikel is gearchiveerd op 01-10-2018.

Op 15 augustus hebben de monumentencommissie Son en Breugel en wethouder Jan Boersma het schildje ‘gemeentelijk monument’ aangebracht op de Mariakapel aan de Beverlaan. Op advies van de Monumentencommissie wees het college de Mariakapel aan als gemeentelijk monument, dat daarmee het 16e object is in Son en Breugel met de beschermde monumentenstatus.

Cultuurhistorische waarde

De Mariakapel aan de Beverlaan te Son is van cultuurhistorisch belang als uiting van de rooms katholieke geestelijke ontwikkeling van Son in de naoorlogse jaren. Tevens is de kapel van belang vanwege de stichtingsgeschiedenis als uiting van dankbaarheid voor de oorlogsschade, die het dorp Son ten tijde van de Tweede Wereldoorlog bespaard is gebleven. Het object is een typologisch voorbeeld van een herdenkingskapel uit de Wederopbouwperiode.

Architectuur- en bouwhistorische waarde

Het object is architectuurhistorisch van waarde als voorbeeld van een sobere, maar zorgvuldig vormgegeven kapel met stijlkenmerken van de Delftse School. Het is een  representatief voorbeeld van het vroege oeuvre van architect ir. C.G. Geenen. De vier gebrandschilderde ramen van Frans Berntsen verlenen het object kunsthistorische waarde.

Situationele en ensemblewaarde

Het gebouw is van stedenbouwkundige betekenis als onderdeel van de planmatige uitbreiding van het dorp Son in de naoorlogse periode. Het object is beeldbepalend voor het aanzien van zijn omgeving; de woonwijk ’t Harde Ven. De kapel is van waarde vanwege de herkenbare functie van kapel. De kapel is gaaf bewaard gebleven, zowel op hoofdvorm als detailniveau, zij het dat de kapel op dit moment in een slechte bouwkundige staat verkeert.

Monumenten in beeld

In 2011 heeft de gemeenteraad een Monumentencommissie ingesteld die het college adviseert over de aanwijzing van panden en objecten voor plaatsing op een gemeentelijke monumentenlijst. De beschrijvingen van alle monumenten staan in het monumentenoverzicht Son en Breugel op de gemeentelijke website in de rubriek ‘Ontdek Son en Breugel’.

Foto

Op de foto wethouder Jan Boersma en - tweede van rechts - de beheerder van het kapelletjes en omwonende, de heer Theunis.