Meer laadpalen helpen elektrisch rijden een stap vooruit

Dit artikel is gearchiveerd op 31-12-2016.

Het elektrisch rijden krijgt volgend jaar een nieuwe impuls door het drastisch uitbreiden van het laadpalennetwerk in onze regio. De gemeenten en de provincies Noord Brabant en Limburg pakken het meteen groot aan via een gezamenlijke concessie voor deze uitbreiding in beide provincies.

Begin 2017 maakt de provincie de concessiehouder bekend, die in Noord Brabant, en dus ook in de gemeente Son en Breugel, laadpalen voor elektrische auto’s plaatst. Deze opdracht wordt voor Noord-Brabant en Limburg gezamenlijk en openbaar aanbesteed. Na ondertekening van het contract met de concessiehouder kan de concessiehouder meteen aan de slag met het plaatsen van nieuwe laadpalen op strategische plaatsen in het openbare gebied.

Bezitters van een elektrische auto kunnen vanaf 4 januari 2017 rechtstreeks bij de nieuwe concessiehouder een laadpaal in het publieke domein aanvragen. Daarover volgt nog nadere informatie hoe u dat kunt doen. De concessiehouder beoordeelt straks in overleg met de gemeente de definitieve locatie(s) op basis van binnengekomen aanvragen. De gemeente draagt zelf ook strategische locaties aan.