Meerjarenbegroting 2017-2020

Dit artikel is gearchiveerd op 12-11-2016.

De meerjarenbegroting 2017-2020 is door het college aangeboden aan de gemeenteraad. Het 162 pagina’s tellende document wordt op 10 november aanstaande door de gemeenteraad besproken en vastgesteld.

Voorafgaand daaraan verschijnt op 8 november het publieksvriendelijke uittreksel van de begroting in de vorm van de Begrotingskrant 2017. De krant wordt als inlage van Forum week 45 uitgegeven. De begrotingskrant blikt vooruit op de uitvoering van het gemeentelijke beleid in 2017.

Wilt u niet wachten op de Begrotingskrant 2017 en de begroting nu al raadplegen? U vindt het boekwerk digitaal in de sectie Bestuur en Organisatie, als onderdeel van de agenda van de Gemeenteraadsvergadering van 10 november 2016.