Militaire oefening 16 t/m 20 april

Dit artikel is gearchiveerd op 21-04-2018.

Van 16 tot en met 20 april 2018 houdt de 13 Lichte Brigade van de Koninklijke Landmacht een training ten behoeve van training militaire verkenners.

Praktisch gezien houdt dit in dat de militairen een scenario gaan draaien waarin men verkenningsopdrachten moet uitvoeren, zowel bereden als te voet. Zij zullen dit vooral doen op bestaande wegen en paden. Te allen tijde zal men er voor zorgen dat het gewone verkeer hier geen hinder van zal ondervinden.

Aan deze oefeningen nemen 48 personen en 20 militaire wielvoertuigen deel. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie op niet militair terrein. De oefenende troepen staan onder leiding van de Commandant 42 Brigade Verkenning Eskadron uit Oirschot.

Als er door de oefeningen schade ontstaat dan kunt u dit onder vermelding van de militaire eenheid zoals kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. melden aan; Sectie Claims Ministerie van Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Tel. 030-2180444; e-mail JVDclaims@mindef.nl.