Militaire oefening 3 t/m 6 juli 2017

Dit artikel is gearchiveerd op 08-07-2017.

Van 3 t/m 6 juli 2017 houdt de 13 Lichte Brigade een oefening in het kader van training in luchtruim beveiliging. Praktisch gezien houdt dit in dat tegelijkertijd, op diverse locaties in de diverse gemeentes, militaire voertuigen verplaatsen en opstellingen innemen om zo het luchtruim te verkennen en eventueel te verdedigen.

Aan deze oefening nemen 37 personen en 12 militaire wielvoertuigen deel. Men verplaatst over bestaande wegen en paden en er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie.

De oefenende troepen staan onder leiding van de Commandant Defensie Grondgebonden Luchtverdedegingscommando uit Vredepeel.

Daar waar opstellingen op privé-terrein worden geplaatst, zal voorafgaand toestemming en afspraken worden gemaakt met de eigenaar. Indien er door de oefening schade is ontstaan dan kunt u dit onder vermelding van de militaire eenheid zoals kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. melden aan Sectie Claims Ministerie van Defensie Postbus 90004, 3509 AA Utrecht, tel.: 030-2180444, e-mail: JDVclaims@mindef.nl.