Militaire oefening 5 tot en met 8 juni

Dit artikel is gearchiveerd op 09-06-2018.
Soldaat kijkt door verrekijker

Van 5 tot en met 8 juni a.s. houdt de 13 Lichte Brigade van de Koninklijke Landmacht een oefening in het kader van de opleiding tot luchtmobiele soldaat van de Luchtmobiele Brigade.

Praktisch gezien houdt dit in dat de militairen een scenario gaan draaien waarin men verkenningsopdrachten moet uitvoeren, zowel bereden als te voet als op het water. Zij zullen dit vooral doen op bestaande (vaar)wegen en paden. Te allen tijde zal men er voor zorgen dat het gewone verkeer hier geen hinder van zal ondervinden.

Aan deze oefeningen nemen 45 personen, 7 militaire wielvoertuigen en 6 militaire boten deel. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie op niet militair terrein. De oefenende troepen staan onder leiding van de Commandant School Luchtmobiel uit Schaarsbergen.

Als er door de oefeningen schade ontstaat dan kunt u dit onder vermelding van de militaire eenheid zoals kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. melden aan; Sectie Claims Ministerie van Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Tel. 030-2180420, e-mail JVDclaims@mindef.nl.