Militaire oefeningen

Dit artikel is gearchiveerd op 01-04-2017.

Van 20 tot en met 23 maart 2017 houdt de 13 Lichte Brigade van de Koninklijke Landmacht een oefening in het kader van de opleiding bij de luchtmobiele brigade.

Aan deze oefening nemen 150 personen, 5 wielvoertuigen en een heli (Chinook). Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie.

De oefenende troepen staan onder leiding van de Commandant 11 Lucht Mobiele Brigade uit Schaarsbergen.

Van 27 tot en met 31 maart 2017 houdt de 13 Lichte Brigade van de Koninklijke Landmacht een oefening in het kader van de training van infanteristen.

Praktisch gezien houdt dit in dat de militairen zich verplaatsen in wielvoertuigen (type fennek), zij zullen dit vooral doen op bestaande wegen en paden. Ook zal er op bepaalde plekken worden haltgehouden en zal men eventueel langere tijd blijven staan. Het gewone verkeer zal hier geen hinder van ondervinden.

Aan deze oefeningen nemen 100 personen deel en 31 militaire wielvoertuigen. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie. De oefenende troepen staan onder leiding van de Commandant 17 Pantserinfanteriebataljon uit Oirschot.

Als er door de oefeningen schade ontstaat dan kunt u dit onder vermelding van de militaire eenheid zoals kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. melden aan; Sectie Claims Ministerie van Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Tel. 030-2180413; e-mail; JVDclaims@mindef.nl.