Nieuw beleid handhaving kinderopvang

Dit artikel is gearchiveerd op 31-03-2018.

Er is een nieuw beleid vastgesteld over de handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang. Dit beleid is vooral van belang voor de voorzieningen voor dagopvang en buitenschoolse opvang.

Hercontroles

De aanpassing van het beleid betreft vooral het laten uitvoeren van hercontroles door de GGD. Tot nu toe liet Son en Breugel bij de constatering van een gebrek niet standaard een hercontrole uitvoeren. Er werden weinig gebreken geconstateerd en de gebreken die er waren, waren doorgaans bij de volgende jaarlijkse controle hersteld. Op verzoek van de Inspectie van het Onderwijs wordt bij een geconstateerd gebrek voortaan in de regel wèl een hercontrole uitgevoerd.

Wanneer vervolgens blijkt dat de gebreken niet zijn opgelost dan geeft de gemeente een schriftelijke aanwijzing, waarna de GGD opnieuw een controle uitvoert. Als dan blijkt dat het gebrek nog niet is opgelost dan kan de gemeente een sanctie opleggen.

Bij ernstige gebreken wordt direct een schriftelijke aanwijzing gegeven.

Niet vrijblijvend

Het handhavingsbeleid is niet vrijblijvend: het dient de houder van begin af aan duidelijk te zijn dat geconstateerde gebreken opgeheven moeten worden en dat de gemeente dit eventueel zal afdwingen. Bekijk hier de wijzigingen in het handhavingsbeleid.