Nieuwbouwwoningen per 1 juli gasloos

Dit artikel is gearchiveerd op 31-08-2018.

Per 1 juli 2018 verdwijnt de aansluitplicht voor aardgas voor nieuwbouwwoningen in Nederland. Dat is geregeld in de Wet Voortgang Energie Transitie. Het is dan de netwerkbeheerders niet meer toegestaan om nieuwbouwwoningen van een gasaansluiting te voorzien. Ingediende bouwaanvragen voor een nieuwbouwwoning die zijn ingekomen vóór 1 juli 2018 kunnen nog wel op het gas worden aangesloten. De gemeente kan bij wijze van hoge uitzondering gemotiveerd een gebied aanwijzen als uitzonderingsgebied. Dat is tot op heden nog niet het geval.

Heeft u bouwplannen voor een nieuwbouwwoning en bent u op zoek naar een alternatief voor een gasaansluiting bespreek dit dan met uw aannemer. Ook is netwerkbeheerder Enexis (regio Limburg, Oost Brabant) bereid om uw vragen te beantwoorden.