Offensief met zonnepanelen voor 12 gemeenten in de regio gaat van start

Dit artikel is gearchiveerd op 01-04-2018.

Son en Breugel neemt deel aan het Regionale Zonnepanelenproject. In dit project kopen 12 gemeenten in de regio gezamenlijk zonnepanelen in. Ook maken zij gezamenlijk afspraken met een leverancier (service provider) over levering, plaatsing en onderhoud van de zonnepanelen en de administratieve afhandeling van de lening.

Dit initiatief heeft als voordeel dat inwoners niet zelf allerlei zaken hoeven uit te zoeken. De zonnepanelen worden door de gemeenten ook vóórgefinancierd en inwoners die de panelen aanschaffen betalen ze in maximaal vijftien jaar af.

Op dit moment loopt er de Europese aanbesteding voor de serviceprovider, die straks de zonnepanelen aan inwoners gaat leveren, de maandelijkse bedragen bij inwoners gaat innen en die gedurende vijftien jaar garantie en service levert.

Begin februari 2018 zijn de gekozen serviceprovider(s) bekend en worden inwoners geïnformeerd over alle details en kunnen ze zich inschrijven voor deelname. Vanaf april 2018 kunnen de zonnepaneel-installaties aangelegd worden.

Wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen heeft hoge verwachtingen van dit project:
“We zien graag dat onze inwoners zonne-energie gaan opwekken. Als lokale overheid is het onze rol om daarvoor barrières weg te nemen. In dit project worden onze inwoners volledig ontzorgd en de investering wordt door de gemeente vóórgefinancierd. Daardoor is instappen ook voor gezinnen met een kleine(re) beurs mogelijk”.

De gemeenteraad heeft op voorhand budget voor de voorfinanciering van zonnepanelen op 500 koopwoningen in de gemeente gereserveerd. Voorafgaand aan de officiële start zal de gemeente Son en Breugel via een enquête de belangstelling in de gemeente peilen.
Belangstellenden kunnen zich bij de gemeente melden op duurzaam@sonenbreugel.nl, dan worden ze uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst in het voorjaar.
Op www.zonatlas.nl/home kunnen belangstellenden checken of het dak van de woning geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen.