Officiële opening van de gereconstrueerde Rooijseweg

Dit artikel is gearchiveerd op 31-01-2017.
Wethouder Visser en Manager Operations Joep Hartjes van de BAM openen fietsend de Rooijseweg

Vandaag is de gereconstrueerde Rooijseweg officieel geopend door wethouder Robert Visser namens de gemeente en directeur Joep Hartjes namens wegenbouwbedrijf BAM Infra. Visser en Hartjes reden op de tandem eensgezind door het finish-lint, om het project symbolisch af te sluiten en de goede samenwerking te onderstrepen.

Fraaie ontsluitingsweg

De nieuw Rooijseweg is in samenwerking tussen gemeente, landschapsarchitecten, wegenbouwers, verkeerskundigen, wijkbewoners en weggebruikers succesvol omgebouwd van een doorgaande route naar een fraaie wijkontsluitingsweg voor de wijk Sonniuspark.    

Met de inrichting van het groen is rekening gehouden met een doorkijk vanuit de wijk naar het Dommeldal. Ook aan de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers is veel aandacht besteed met overzichtelijke oversteken en een middenberm bij de kruisingen.

Doelstellingen gerealiseerd

In opdracht van de gemeente Son en Breugel heeft wegenbouwbedrijf BAM Infra de Rooijseweg in de tweede helft van 2016 gereconstrueerd en opnieuw ingericht.

De wegenbouwer is er niet alleen in geslaagd om de weg binnen budget en het gevraagde tijdspad uit te voeren, BAM Infra is er ook in geslaagd om via een gefaseerde aanpak de weg is tijdens alle werkzaamheden voor alle verkeer open te houden. Daardoor is er nauwelijks overlast voor de buurt geweest.  

De Rooijseweg voldoet aan de duurzaamheidsdoelstelling van de gemeente, want de weg is voorzien van LEAB, een laag energie en milieuvriendelijke asfaltsoort. Ten opzichte van andere asfaltsoorten levert het toepassen van 3000 ton LEAB een besparing op van 500 bomen en energie voor 15 huishoudens gedurende een jaar lang.

Weggebruikers en de inwoners van Sonniuspark zijn enthousiast over de nieuwe weg. Het is een veilige en waardige entree voor het dorp aan de noordkant van de gemeente.