Ondertekening huurovereenkomst tijdelijke bibliotheek

Dit artikel is gearchiveerd op 15-12-2017.
Paul de Witte en Hans Gaillard ondertekenen overeenkomst

Op dinsdag 21 november jl. heeft het college van burgemeester en wethouders samen met het bestuur van de Bibliotheek Dommeldal het huurcontract van de tijdelijke huisvesting in het Vestzak ondertekend.

De huisvesting van de bibliotheek in de aanbouw aan het Vestzak is een tijdelijke oplossing. Met het bestuur van de bibliotheek zijn afspraken gemaakt over de algemene voorwaarden van deze tijdelijke huisvesting. Overeengekomen is onder andere om de situatie in het derde kwartaal van 2019 te evalueren en de huurovereenkomst opnieuw te bekijken. Samen met de andere (toekomstige) gebruikers werken we toe naar een gezamenlijke huisvesting in een nieuw te bouwen dorpshuis.

Vanaf 4 december op nieuwe locatie

De huidige locatie van de bibliotheek in de aanbouw van het gemeentehuis wordt binnenkort gesloopt. In verband met de verhuizing naar het Vestzak sluit de bibliotheek op donderdag 29 november de deuren van de Airbornestraat. Vanaf maandag 4 december zijn inwoners van harte welkom in de nieuwe huisvesting van de bibliotheek bij het Vestzak. De avondopenstelling verschuift dan van de vrijdag- naar de maandagavond.