Onderzoeksbureau KANTAR presenteert resultaten publieksonderzoek MFA

Dit artikel is gearchiveerd op 24-12-2017.

Op 8 november presenteerde KANTAR de resultaten van het Draagvlakonderzoek MFA onder inwoners van de gemeente Son en Breugel”. Uit het onderzoek blijkt dat er draagvlak is voor de bouw van een MFA, maar dat het huidige ontwerp van het gebouw door een meerderheid van de inwoners van Son en Breugel niet wordt onderschreven. Onderaan deze pagina vindt u de links naar presentatie en het volledige onderzoeksrapport.

In Son en Breugel gingen er geluiden op dat niet iedereen tevreden is het met huidige ontwerp van het te bouwen MFA. Het was voor de gemeenteraad onduidelijk hoeveel steun er bestaat voor deze geluiden. De raad verzocht het college daarom om de inwoners van Son en Breugel nogmaals het huidige ontwerp te laten beoordelen via een draagvlakonderzoek.

Kantar Public voerde het draagvlakonderzoek uit met drie focusgroepen ter voorbereiding van een kwantitatief onderzoek waarin een vragenlijst aan een representatieve steekproef van inwoners uit Son en Breugel is voorgelegd.

Samenvattend concluderen de onderzoekers dat er draagvlak (56%) is voor komst van een MFA. Circa een derde (31%) van de inwoners ziet de komst van een MFA niet zitten. Ongeveer één op de acht (13%) weet (nog) niet of zij voor- of tegenstander is van een MFA.

Het huidige ontwerp van het MFA door architectenbureau RAU stuit op weerstand. Een grote meerderheid (69%) wil een nieuw MFA-ontwerp door een ander architectenbureau, ook als dit traject meer zal kosten en de oplevering vertraging oploopt. Van de ondervraagden geeft 20% aan ook tegenstander te zijn van het ontwerp in zijn huidige vorm, maar vindt dat aanpassing tot tevredenheid kan leiden. Eén op de tien (10%) is voorstander van het ontwerp in zijn huidige vorm.

Hoe nu verder?

De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn gepubliceerd op internet en in de lokale bladen. Ook de resultaten gedeeld in openbare bijeenkomsten in de Raadzaal (2/11/2017) en op woensdag 8 november in café-restaurant De Zwaan.

Daarna informeert het college de raad hoe de resultaten worden verwerkt in het toekomstscenario en wat de consequenties voor de voortgang van het ontwikkelproces voor de MFA zijn.