Openbare commissievergaderingen 23, 24 en 25 april vervallen

Dit artikel is gearchiveerd op 26-04-2018.

De op 23, 24 en 25 april a.s. geplande openbare vergaderingen van de commissies Grondgebiedzaken, Burgerzaken en Algemene zaken gaan niet door wegens de beperkte agenda’s voor die vergaderingen.

De eerstvolgende vergaderingen zijn 14 mei (Algemene zaken), 15 mei (Burgerzaken) en 17 mei (Grondgebiedzaken). De agenda’s voor die vergaderingen publiceren wij op deze pagina en op onze website.