Openbare Verlichting wordt vervangen door ledverlichting

Dit artikel is gearchiveerd op 01-01-2018.

Op vrijdag 25 augustus hebben wethouder Kees Vortman en Hay Dohmen, vestigingsmanager Ziut, het contract ondertekend dat voorziet in de plaatsing van 351 nieuwe lichtmasten (inclusief Sonniuspark), de vervanging van 1.456 afgeschreven lichtmasten en het voorzien van ruim 4.700 verlichtingsarmaturen van ledverlichting. Ziut is als winnende partij uit de openbare aanbesteding gekomen en gaat alle openbare verlichting in de gemeente in één keer ‘verledden’.
Kees Vortman en Hay Dohmen, vestigingsmanager Ziut onderteken het contract

Hiermee maakt het gemeentebestuur forse slagen met zijn duurzaamheidsambities. De gemeente heeft zich geconformeerd aan het landelijke energieakkoord om in 2030 50% te besparen op het energieverbruik van de openbare verlichting.
Door de huidige verlichting in één keer om te bouwen naar duurzame led-verlichting voldoet de gemeente meteen aan deze ambitie. De openbare verlichting voldoet aan de ROVL-norm en de gemeente bespaart jaarlijks 450.000 KWh stroom en dat is circa 50% van het huidige energieverbruik voor de openbare verlichting.

Daarnaast zal een forse besparing worden behaald op het onderhoud van de openbare verlichting. Ook het aantal storingen aan de openbare verlichting zal met deze ombouw flink verminderen.

De gemeenteraad van Son en Breugel heeft besloten om de operatie in één keer uit te voeren. Daarmee wordt onmiddellijk een maximale energie- en kostenbesparing gerealiseerd, terwijl er ook een aanbestedingsvoordeel ontstaat door aankoop in één keer. Met de vervanging en overgang naar ledverlichting is een bedrag van ruim € 2 miljoen gemoeid.

Op evenementenpleinen en in het winkelgebied in het centrum komt led-verlichting die op afstand kan worden geregeld. Tevens komen er in het kader van de verkeersveiligheid, onder andere bij een aantal voetgangersoversteken in het centrumgebied, autonoom werkende Sola led-signaalgevers (enkelzijdig knipperend).

Aan de slag!

Met een tempo van circa 300 armaturen per week klaart Ziut deze klus. Met het plaatsen van nieuwe lichtmasten, zoals in Sonniuspark, wordt medio september al gestart. Het bevestigen van led-armaturen vanaf half oktober.
Op 1 maart 2018 zijn we klaar. Ziut verzorgt na oplevering ook het onderhoud van de installatie en heeft 24-uurs storingsdienst.

Ziut informeert het publiek over het werk in Son en Breugel en in samenwerking met de gemeente wordt ook een project-website ontwikkeld waar onder meer de gefaseerde planning te vinden zal zijn. Voorafgaand aan de omvangrijke klus, worden inwoners uitgenodigd voor een presentatie op de Duurzaamheidsmarkt, die op dinsdagavond 10 oktober op de Dag van de Duurzaamheid plaatsvindt, een presentatie die -indien nodig- vaker gehouden wordt.

In een duurzame samenleving werken bedrijven, overheid, inwoners, verenigingen en scholen samen aan duurzame oplossingen. Met volledig verledden van openbare verlichting geeft de gemeente het voorbeeld, dat hopelijk in de huishoudens navolging krijgt.
Via de campagne “Wat we doen is groen” en de Duurzaamheidsmarkt krijgen inwoners informatie over energie besparen, elektrisch rijden, zelf duurzame energie opwekken, en andere duurzame oplossingen rond de eigen woning, zoals duurzame afwatering van de tuin.

Kijk voor meer informatie op onze Duurzaamheidspagina ‘Wat we doen is groen!’.Logo 'Son en Breugel: wat we doen is groen!