Openbare verlichting

Dit artikel is gearchiveerd op 31-12-2019.

Nazorg verledden openbare verlichting

In het afgelopen jaar is de openbare verlichting (OLV) nagenoeg volledig uitgerust met energiezuinige ledverlichting. Uit een inspectie blijkt dat op 40 plaatsen in Son en Breugel nog aanpassingen nodig zijn om volledig aan de verlichtingsrichtlijnen te voldoen. In de meeste gevallen gaat het om een enkele armatuur of lichtmast.

In een achttal situaties gaat het om meerdere lichtmasten.
Het betreft locaties in: Afrikalaan, Venuslaan, Amerikalaan, Lupinelaan, Beatrixstraat, Mercuriusstraat, Apennijnenlaan e/o, Meldelaan en Buntlaan. De direct aanwonenden bij deze locaties ontvangen binnenkort een bewonersbrief over welke aanpassing er nog gaat plaatsvinden om de verlichting in zijn geheel volgens de juiste richtlijnen te krijgen.

Verlichting fietspaden

In januari van dit jaar is aangekondigd dat het onverlichte fietspad aan de Rooijseweg en de ventweg van Planetenlaan dynamische ledverlichting krijgen. Veel jeugdige fietsers gebruiken deze route vaak ‘s avonds om bij de sportvelden van HTC en SBC, sporthal De Landing en de tennishal te komen. De uitvoering begint begin september.

De openbare verlichting van het nieuwe fietspad aan de westzijde van de Eindhovenseweg wordt eveneens begin september aangelegd.
 

Wethouder Jan Boersma: “Goed openbare verlichting die overal voldoet aan de richtlijnen levert een belangrijke bijdrage aan de verkeersveiligheid en het gevoel van veiligheid voor onze inwoners, vooral voor de fietsers en voetgangers.”