Ophaalschema 16 juli t/m 17 augustus 2018

Dit artikel is gearchiveerd op 20-08-2018.

De MooiSonenBreugelkrant waarin het gemeentenieuws wordt gepubliceerd, komt vanwege vakantie van 18 juli t/m 8 augustus niet uit. Daarom publiceren we het ophaalschema voor de komende vijf weken tegelijk.
De exacte ophaaldagen vindt u in De Afvalapp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

Week

Data

Soort afval

29

16 t/m 20 juli

PMD* en GFT**

30

23 t/m 27 juli

PMD, Papier, GFT en Restafval

31

30 juli t/m 3 aug

PMD en GFT

32

6 t/m 10 aug

PMD, Papier en GFT

33

13 t/m 17 aug

PMD en GFT

*PMD = PMD-zakken voor plastic, metalen/blik, drankkartons
**GFT = Groente- Fruit- en Tuinafval + Etensresten (Groene bak)

Op de hoogte via DeAfvalApp!

DeAfvalapp! is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, PMD en oud papier.

Kijk op onze website bij ‘Alles over afval’ vooor meer informatie. Of download de Afvalapp! in de Play- of Appstore.