Ophalen afval Kanaalstraat en Nieuwstraat

Dit artikel is gearchiveerd op 31-10-2017.

Baetsen gaat voortaan in de Kanaalstraat en Nieuwstraat tussen 07.30 en 09.00 uur geen afvalcontainers meer ledigen.

Verkeersveiligheid

Zij gaan dit op een later tijdstip doen om de doorstroming van het verkeer in de ochtendspits te bevorderen en om te voorkomen dat er verkeersonveilige situaties ontstaan. Fietsers, vooral schoolgaande jeugd, passeren de vrachtauto van Baetsen links en rechts waarbij zij zichzelf en anderen in gevaar brengen, bijvoorbeeld als zij op de andere weghelft voor het tegemoetkomende verkeer terechtkomen.