Pauze ingelast bij seismisch bodemonderzoek Zuid Oost Brabant

Dit artikel is gearchiveerd op 28-02-2018.

In december ’17 en begin januari ‘18 is Geothermie Brabant BV een seismisch bodemonderzoek gestart in Zuid Oost Brabant. Dit onderzoek moet meer kennis opleveren over de opbouw van bodemlagen in de diepe ondergrond. Deze kennis is nodig om vast te stellen wat de potentie is voor geothermie in deze regio. Inmiddels is het eerste deel van het onderzoek in de regio Someren en Deurne gereed. Er is besloten de rest van het onderzoek nog even uit te stellen.

Tussenfase

De resultaten uit Someren en Deurne laten zien dat het niet eenvoudig is om op de gewenste diepte tot 7 kilometer te kijken met deze vorm van onderzoek (vibro seismic met vibro trucks). Deze ervaring is voor ons aanleiding om een tussenfase in het onderzoek in te bouwen waarin we eerst de gedetailleerde analyse van de verkregen informatie willen afronden. Aansluitend beoordelen wij dan of het verstandig is het onderzoek verder voort te zetten als gepland of het onderzoek te vervolgen met een gewijzigde onderzoeksmethode.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Geothermie Brabant www.geothermiebrabant.nl.