Pilot geluidsbeleving vliegtuigpassages Ryanair

Dit artikel is gearchiveerd op 27-08-2018.

Vliegbasis Eindhoven gaat de geluidsbeleving van omwonenden bij vertrekkende vliegtuigen meten. Dat gebeurt met een pilot die plaatsvindt van maandag 20 tot en met zondag 26 augustus. Ryanair maakt in deze periode wisselend gebruik van twee zogenoemde klimprofielen. Alleen vliegtuigen van Ryanair doen mee met het onderzoek.

Klimprofielen

Een van de factoren die invloed kan hebben op geluidsbeleving, is het klimprofiel dat door een vertrekkend vliegtuig wordt gevlogen. Globaal zijn er twee profielen te onderscheiden, namelijk NADP1 en NADP2. NADP staat voor Noise Abatement Departure Procedure, een startprocedure om de ervaren hinder te beperken.

De procedures zijn er op gericht om de geluidniveaus te verminderen dicht bij de luchthaven (NADP1) of juist wat verder weg (NADP2). Het verschil tussen deze profielen wordt vooral bepaald door het moment waarop de piloot na het opstijgen zal beginnen met versnellen. Deze keuze heeft, in een deel van de omgeving, invloed op de hoogte waarop een vliegtuig passeert en de snelheid waarmee het vliegt. Hoewel het klimprofiel niet de enige bepalende factor is voor de geluidservaring op de grond, is het interessant om de omwonenden het verschil te laten beleven.

Online enquête

De vluchtnummers voor de Ryanair vluchten worden (dagelijks) bekend gemaakt op https://www.defensie.nl/pilotklimprofielen Omwonenden kunnen hier op het moment dat de vliegtuigen passeren, via een online-enquête aangeven hoe de passage werd ervaren in vergelijking tot hun normale dagelijkse ervaring. De evaluatie van de gerapporteerde beleving van de omwonenden wordt ondersteund met de gemeten waardes van de bestaande meetpalen langs de vertrekroute. Na afloop van de pilotweek worden de gegevens van iedere passage verwerkt en geanalyseerd door het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR). Luchtverkeersleiding zal op haar beurt bekijken welke ruimte - technisch gezien en op basis van de regelgeving - er is om eventueel over te gaan op een ander klimprofiel.

Pilot is gevolg van masterclass

De pilot komt voort uit de 3-daagse masterclass Redesigning Eindhoven Air Traffic. Samen met omwonenden onderzocht de vliegbasis mogelijkheden om geluidshinder te beperken. Kennis vanuit de luchtvaart werd gecombineerd met kennis vanaf de grond. De masterclass leverde vele kansen, inzichten en ideeën op. Defensie is in gesprek met verschillende partijen om de eerste ideeën uit te voeren.