Plaatsing WhatsApp borden

Dit artikel is gearchiveerd op 16-03-2018.
Groen bord met tekst Attentie WhatsApp buurtpreventie

Plaatsing WhatsApp borden

Iedere inwoner kan tegenwoordig zonder enige moeite een bijdrage leveren aan het veiliger maken van de eigen leefomgeving, door deel te nemen aan een BuurtWhatsApp-groep. In Son en Breugel is dit een groot succes en er zijn inmiddels dan ook meer dan 30 WhatsApp-groepen actief. Buurtbewoners letten samen goed op of er verdachte personen of opvallende dingen in hun buurt gebeuren en kunnen elkaar daar op deze manier razendsnel over informeren. Het blijkt dat in buurten waar een WhatsApp-groep actief is, het aantal inbraken minder is dan in buurten zonder een WhatsApp-groep.

Borden op strategische plekken

Om het middel van buurtWhatsApp-groepen kracht bij te zetten, heeft de gemeente besloten dat er speciale ‘WhatsApp-borden’ door heel Son en Breugel worden geplaatst. De borden worden op strategische plekken in de wijk geplaatst, om een zo groot mogelijke dekking van het gehele WhatsApp-gebied te krijgen. De borden worden in de week van 19 februari geplaatst. De oude buurtpreventieborden zullen worden verwijderd.

Deelnemen?

Als het gaat om buurtpreventie werkt de gemeente nauw samen met Son en Breugel Verbindt. Interesse om zelf een WhatsApp-groep te beginnen of wilt u zich aansluiten bij een bestaande groep? Stuur dan een mailtje naar info@sonenbreugelverbindt.nl. Een overzicht van de bestaande WhatsApp groepen is te vinden op www.sonenbreugelverbindt.nl.