Presentatie Advies proefcasus Eindhoven Airport

Dit artikel is gearchiveerd op 25-04-2019.

Op donderdag 25 april presenteert Pieter van Geel zijn advies aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Diezelfde avond licht hij het advies toe tijdens de vierde publieke bijeenkomst in het Evoluon. U bent van harte uitgenodigd bij de toelichting aanwezig te zijn en daarna vragen te stellen. De avond duurt van 19.00 tot 20.30 uur. Schrijf u nu in!

In aanloop naar het advies

Proefcasus Eindhoven Airport is opgezet om omwonenden, belangengroeperingen en bedrijven te betrekken bij een advies over de positie van Eindhoven Airport na 2020. Overheden zijn op hun beurt betrokken via de Stuurgroep Eindhoven Airport na 2019. In de afgelopen maanden heeft het team van de Proefcasus zoveel mogelijk objectieve informatie verzameld over de invloed van de luchthaven op het milieu, de effecten op de gezondheid en de gevolgen voor de economische ontwikkeling in de regio. Daarnaast zijn ook de meningen van alle belanghebbenden meegewogen.

Hoe gaat het nu verder?

Tijdens de bijeenkomst in het Evoluon licht de heer Van Geel zijn advies toe en beantwoord hij uw vragen over het advies. Daarnaast wordt er ook tekst en uitleg gegeven over het vervolgtraject na de Proefcasus Eindhoven Airport. Dus bent u benieuwd naar het advies van Pieter van Geel en wat daar vervolgens mee gebeurt? Schrijf u dan snel in Een paar dagen voor de bijeenkomst ontvangt u van ons een mail met alle praktische informatie.