Provincie stimuleert crowdfunding voor groene leefomgeving

Dit artikel is gearchiveerd op 31-12-2017.

‘Crowdfundig’: mensen enthousiast maken om mee te werken en mee te betalen aan het groen in je woonomgeving. Met financiële steun van de provincie. Dat is het idee achter de nieuwe subsidieregeling ‘Matchfunding Groene Initiatieven’ van de provincie Noord-Brabant. Initiatiefnemers voor een natuurspeeltuin, een vlindertuin, de aanleg van een voedselbos en van andere ‘groene plannen’ kunnen rekenen op maximaal € 5.000 euro als ze zelf ook een dergelijk bedrag bij elkaar brengen. In totaal stelt de provincie hiervoor € 50.000 euro beschikbaar.

Workshops

Mensen die met crowdfunding een groen initiatief willen realiseren en daarbij een organisatorisch steuntje in de rug nodig hebben, kunnen meedoen aan één van de drie workshops crowdfunding die volgend jaar worden georganiseerd. Meer informatie over de bijdrage van de provincie en de workshops is te vinden op www.voorjebuurt.nl/brabant.