Regionaal Woonbehoeftenonderzoek van start

Dit artikel is gearchiveerd op 01-10-2017.

In de week van 18 september start in de Metropoolregio Eindhoven een groot woonbehoeftenonderzoek. Onze gemeente doet ook mee aan dit Regionale Woonbehoeftenonderzoek. Doel van het onderzoek is de woonbehoeften en –wensen van de inwoners zo goed mogelijk in beeld te brengen. Voor gemeentebesturen is het belangrijk om de woningvoorraad zo goed mogelijk op de woonwensen van de inwoners te kunnen aansluiten. Het onderzoek wordt één keer in de drie jaar gehouden.

Steekproef

Voor het onderzoek worden inwoners van de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant benaderd en dus ook inwoners in onze gemeente. Via een steekproef wordt een aantal inwoners geselecteerd.  In de week van 18 september krijgen de geselecteerden een brief in de bus met het verzoek een vragenlijst in te vullen. De vragen in de enquête zijn zo opgesteld dat ze snel en eenvoudig te beantwoorden zijn. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10-15 minuten. De vragen gaan over verhuisgedrag (in het verleden en in de toekomst), woonwensen en de woonomgeving. De resultaten van het onderzoek worden in het voorjaar van 2018 bekend.