Register verwerking persoonsgegevens

Dit artikel is gearchiveerd op 10-01-2018.

Op 14 november 2017 heeft het college het register verwerking persoonsgegevens vastgesteld. Dit register brengt alle processen in kaart waar de gemeente persoonsgegevens verwerkt. Voor vragen kunt u contact opnemen met de privacy beheerder van de gemeente.