Registratie als kiezer verkiezingen Europees Parlement

Dit artikel is gearchiveerd op 04-07-2019.

Wanneer u in Nederland woont en de nationaliteit heeft van een andere EU-lidstaat, dan mag u in Nederland stemmen voor de verkiezingen van het Europees Parlement. Hiervoor moet u zich registeren. Uw verzoek moet uiterlijk 9 april in ons bezit zijn. Wanneer u in Nederland woont en de nationaliteit heeft van een andere EU-lidstaat, dan mag u in Nederland stemmen voor de verkiezingen van het Europees Parlement op 23 mei 2019 als u:

  • op 9 april 2019 uw woonplaats heeft in Nederland
  • op 23 mei 2019 18 jaar of ouder bent
  • niet uitgesloten bent van het kiesrecht

Als u in Nederland wilt stemmen, dan moet u zich hiervoor registreren. Dat kunt u doen door een Y 32-formulier in te vullen. Met dit formulier verklaart u dat u in Nederland stemt en niet in uw lidstaat van herkomst. Wilt u in uw land van herkomst stemmen, dan hoeft u voor de Nederlandse autoriteiten niets te doen. Wél moet u zich tijdig melden bij de autoriteiten van uw land van herkomst.

Nadat u deze verklaring heeft ingeleverd, blijft u (zolang u in Nederland woont) in Nederland geregistreerd als kiezer voor het Europees Parlement. Wilt u weer stemmen in uw lidstaat van herkomst? Neem dan contact op met de gemeente om deze verklaring in te trekken en meldt u bij de autoriteiten van uw lidstaat van herkomst.

Registeren

Formulier Y32