Renovatie rioolstelsel

Dit artikel is gearchiveerd op 16-04-2019.

Vanaf eind maart wordt het rioolstelsel in diverse straten gerenoveerd. De renovatie vindt plaats met de zogenoemde kousmethode. Door in het bestaande hoofdriool een kunststofkous aan te brengen en uit te harden met uv-licht, ontstaat een compleet nieuwe rioolleiding.

Straten en planning

De werkzaamheden vinden plaats op een aantal locaties in de volgende straten:

Limburglaan, Staringstraat, Daslaan, Beatrixstraat, Koekoeklaan, Lijsterlaan, Vinklaan, Buntlaan en De Bontstraat 

De werkzaamheden staan gepland van 27 maart tot en met 16 april. Op de locaties in de straten waar de werkzaamheden plaatsvinden worden bewoners voorafgaand aan de werkzaamheden met een bewonersbrief geïnformeerd.

Meer informatie

Hebt u vragen over de werkzaamheden, of ervaart u overlast, dan kunt u hierover contact op met de firma GMB Rioleringstechnieken B.V. via e-mail info@gmb.eu  o.v.v. de uitvoerder Bart Schoemaker. Op www.gmbinuwbuurt.eu vindt u meer informatie over de werkzaamheden.