Reststroken Breeakker, Centrum Son en De Vloed te koop aangeboden

Dit artikel is gearchiveerd op 21-01-2018.

Het college heeft besloten tot het aan inwoners te koop aanbieden van reststroken in de Breeakker, Centrum Son en De Vloed. Het betreft groenstroken die grenzen aan het woonperceel en die geen publieke functie (meer) hebben, zogenaamde reststroken. De digitale kaart met reststroken is gepubliceerd op de pagina Groenstroken en reststroken op onze website.

Belangstellenden uit Breeakker, Centrum Son en De Vloed kunnen hun interesse in een reststrook op deze kaart bij de gemeente kenbaar maken. Inwoners kunnen alleen een verzoek indienen voor aankoop van een groenstrook, als die aangrenzend is aan hun woonperceel.

Op de reststrokenkaart is te zien of een groenstrook als reststrook is aangemerkt en kan worden gekocht. Inwoners kunnen op de website zelf bekijken of aankoop van de groenstrook naast hun woning mogelijk is.

Reststrokenkaarten van de Gentiaan, Breugel, ‘t Harde Ven en Breeakker Noord waren al eerder beschikbaar op de website. De kaarten voor de resterende gebieden volgen binnenkort.

Verkoop van reststroken maakt onderdeel uit van het groenstrokenbeleid van de gemeente dat door de gemeenteraad is vastgesteld. Voor meer informatie over het kopen van reststroken kunt u contact opnemen met Intersolum, die deze verkoop voor ons begeleidt Intersolum is bereikbaar via de e-mail; groenstroken@sonenbreugel.nl of per telefoon 0499-491 491.