Reststrokenkaart Harde Ven en Breeakker beschikbaar

Dit artikel is gearchiveerd op 31-12-2017.

Te koop bordDe gemeenteraad heeft op 22 december 2016 besloten om in een gedeelte van de wijken het Harde Ven en Breeakker reststroken verkoopbaar te maken en deze vast te leggen in een reststrokenkaart.

Het afgebakende gebied en een reststrokenkaart is uitgewerkt en vastgesteld. De reststrokenkaart van deze wijken is met inachtneming van de door de raad gestelde kaders gemaakt. De afbakening van het gebied en het behoud van het unieke boskarakter van de wijk zijn daarvan de belangrijkste. Het boskarakter dient in ieder geval bereikt te worden door percelen die in het bestemmingsplan een bosbestemming hebben sowieso uit te sluiten van verkoop. Daarnaast zijn de overige criteria voor aanwijzing van reststroken toegepast, zoals ook is gedaan voor de Gentiaan en Breugel.

De reststrokenkaart voor het Harde Ven en Breeakker staat vanaf nu op de website van de gemeente op de pagina 'Groenstroken en reststroken’.

Alle huurders in het gebied krijgen per post bericht van de wijzigingen in hun situatie. Op basis van de reststrokenkaart kunnen bewoners een verzoek tot aankoop van een reststrook indienen.