Rijkssubsidie voor aanpak inburgering Nuenen, Son en Breugel, Oirschot en Best

Dit artikel is gearchiveerd op 31-08-2019.


De gemeenten Nuenen, Son en Breugel, Oirschot en Best krijgen een landelijke subsidie voor het begeleiden van vergunninghouders (statushouders) in die gemeenten. De subsidie van het ministerie  van Sociale zaken en werkgelegenheid is bedoeld om gemeenten voor te bereiden op de wettelijke taak binnen de nieuwe Wet inburgering.  Vanaf 2021 wordt het een gemeentelijke taak om gehuisveste statushouders te gaan begeleiden in een Plan Inburgering en Participatie (PIP).

Bewezen aanpak

De gemeenten Nuenen en Son en Breugel hebben de afgelopen twee jaar samen met  de WSD-groep al een aanpak ontwikkeld voor de begeleiding van vergunninghouders. In deze gemeenten zijn inmiddels meer dan 100 persoonlijke plannen voor vergunninghouders gemaakt. Het ministerie was onder de indruk van de aanpak en verstrekt nu subsidie om deze verder te ontwikkelen en nu dus ook in collega-gemeenten uit te rollen. Dat zijn de gemeenten Oirschot en Best, beide gemeenten vallen ook onder het werkgebied van de WSD-groep.