Rioolreiniging Sonniuspark

Dit artikel is gearchiveerd op 27-03-2019.

In Sonniuspark wordt vanaf deze week het hoofdriool gereinigd en geïnspecteerd. Deze werkzaamheden vinden plaats vanaf 13 maart tot en met 27 maart. Aangezien de weersomstandigheden invloed kunnen hebben op de planning van de werkzaamheden kunnen we  geen gedetailleerde planning van het tijdstip en locatie van de werkzaamheden aangeven. Bewoners worden voor aanvang van de werkzaamheden nader geïnformeerd met een brief die huis aan huis wordt bezorgd.

Waarschuwing

Tijdens de reiniging bestaat er een kleine kans dat wasbakken, afvoerputjes of toiletten gaan borrelen. Sluit daarom het deksel van het toilet. Daarnaast kan het voorkomen dat door onderdruk in het hoofdriool één van de stankafsluiters in een woning wordt leeggezogen. Dit kan worden opgelost door de kraan even open te zetten en/of het toilet door te spoelen.

Vragen?

Heeft u nog vragen over de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder van VanderValkdeGroot. In de bewonersbrief wordt het nummer aangegeven.