Rioolwerkzaamheden in De Gentiaan

Dit artikel is gearchiveerd op 01-10-2018.

In de wijk De Gentiaan wordt door de firma VanderValkdeGroot het hoofdriool gereinigd en geïnspecteerd. Deze werkzaamheden vinden plaats in de maand september. Mede onder invloed van weersomstandigheden kunnen we geen gedetailleerde planning van het tijdstip en locatie van de werkzaamheden aangeven. Bewoners van bovengenoemde wijk worden voor aanvang van de werkzaamheden nader geïnformeerd met een brief die huis aan huis wordt bezorgd.

Gereinigd en geïnspecteerd

Om een goed beeld te krijgen van de conditie van de riolering, wordt deze eerst gereinigd. Dit wordt gedaan met een speciale rioolreinigingswagen. Na het reinigen wordt de riolering geïnspecteerd met een zelfrijdende robotcamera. Er bestaat een kleine kans dat het tijdens de werkzaamheden gaat borrelen in wasbakken, afvoerputjes of toilet. Sluit daarom het deksel van het toilet. Daarnaast kan het voorkomen dat door onderdruk in het hoofdriool één van de stankafsluiters in een woning of bedrijfspand wordt leeggezogen. Dit kan worden opgelost door de kraan even open te zetten en/of het toilet door te spoelen.

Vragen?

Heeft u nog vragen over de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder van VanderValkdeGroot, via VinceHubner@valkdegroot.nl