Samen Sterk in Brabant

Dit artikel is gearchiveerd op 30-06-2018.
Logo groene blaadjes Samen Sterk in Brabant

Vanaf 1 mei is het Samen Sterk in Brabant (SSiB) team weer op volle sterkte. Het afgelopen jaar heeft het SSiB team diverse BOA's zien gaan vanwege pensionering en andere werkzaamheden. Vanaf 1 mei is het team weer op volledige sterkte. Dit enthousiaste team zet zich in om een positieve bijdrage te leveren aan het buitengebied in Brabant. Voor Son en Breugel gaat het vooral om afval, wildcrossen en wildstroperij.

Wat is SSiB?

SSiB is een provinciebrede, actieve netwerkorganisatie die, door de inzet van professionals op het gebied van toezicht, handhaving en netwerken, bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit van het buitengebied in Noord-Brabant: schoner en veiliger.

Om het naleefgedrag te bevorderen en risico's te beheersen werkt SSiB nauw samen met haar deelnemers, overige handhavingspartners én bewoners en bezoekers van het buitengebied. Het netwerk is daarbij de spil: samen sterk door gerichte handhaving.

Hoe kun jij helpen?

Het SSiB team maakt graag gebruik van de oren en ogen van inwoners van Brabant die in het buitengebied wonen, verblijven of recreëren. Wie denkt dat er iets niet in de haak is, kan tegen lokaal tarief bellen met het speciale telefoonnummer 0900 996 54 32 of via de BuitenBeter app. Meer weten over SSiB? Kijk dan eens op www.odbn.nl/SSiB of volg ons op twitter @SSiBBrabant.