Seniorenvoorlichters LEVgroep op bezoek bij 75-plussers in Son en Breugel

Dit artikel is gearchiveerd op 31-12-2017.

Het project “Informerend huisbezoek” is weer van start gegaan. De senioren die het afgelopen jaar 75 jaar zijn geworden, hebben een schriftelijke uitnodiging ontvangen om deel te nemen. Zij krijgen de komende tijd de mogelijkheid een gesprek te hebben met een seniorenvoorlichter van de LEVgroep Son en Breugel. Binnen de LEVgroep zijn op dit moment 8 seniorenvoorlichters actief die de senioren bezoeken.

Informeren over voorzieningen en activiteiten

Het doel van het informerend huisbezoek is om senioren uit Son en Breugel te informeren over voorzieningen en activiteiten die voor hen van belang kunnen zijn. Hiermee wordt bevorderd dat zij, ook wanneer zij ouder worden, zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in hun eigen omgeving.

Tijdens een huisbezoek wordt informatie gegeven over voorzieningen die voor nu en in de komende jaren van belang kunnen zijn. Hierbij kunt u denken aan het gebruik van de deeltaxi maar ook moderne voorzieningen komen ter sprake zoals de website www.sonenbreugelverbindt.nl.

Verder zullen in dit gesprek de wijzigingen in het zorgstelsel en de eventuele gevolgen aan de orde worden gesteld.

Het huisbezoek is uitsluitend bedoeld om te informeren over voorzieningen en activiteiten. Er wordt niet gesproken over de eventuele toewijzing van voorzieningen.

Vertrouwelijk

Senioren die bezocht zijn ervaren het bezoek als zinvol en informatief. De seniorenvoorlichtingers nemen vragen die niet direct beantwoord kunnen worden mee. Deze vragen worden later beantwoord door een medewerker van het CMD. Het spreekt vanzelf dat alles wat in het gesprek besproken wordt vertrouwelijk blijft.

Geen brief gehad

Inwoners die geen brief hebben gehad maar toch graag een huisbezoek willen, kunnen tussen 9.00 en 13.00 uur bellen met het CMD (Centrum voor Maatschappelijke Deelname) telefoonnummer 0499–491470. U kunt natuurlijk ook bij het CMD binnenlopen met al uw vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

Het CMD ligt aan de Europalaan 2 en is op werkdagen geopend van 9.00 tot 17.00 uur (de balie is open van 9.00 tot 13.00 uur.).