Seniorenvoorlichters LEVgroep op bezoek bij 75-plussers

Dit artikel is gearchiveerd op 25-11-2016.

Het project “Activerend huisbezoek” is weer van start gegaan. De senioren die het afgelopen jaar 75 jaar zijn geworden, kunnen de komende tijd een gesprek krijgen met een seniorenvoorlichter van de LEVgroep Son en Breugel. Binnen de LEVgroep zijn op dit moment 9 seniorenvoorlichters actief die de senioren op vrijwillige basis bezoeken.

Het doel van het activerend huisbezoek is om de senioren uit Son en Breugel te informeren over voorzieningen en activiteiten die voor hen van belang kunnen zijn. Hiermee wordt bevorderd dat zij, ook wanneer zij ouder worden, zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in hun eigen omgeving.

Tijdens een huisbezoek wordt informatie gegeven over voorzieningen die voor nu en in de komende jaren van belang kunnen zijn. Hierbij kunt u denken aan het gebruik van de deeltaxi maar ook moderne voorzieningen komen ter sprake zoals de website www.sonenbreugelverbindt.nl.

Verder zullen in dit gesprek de wijzigingen in het zorgstelsel en de eventuele gevolgen, aan de orde worden gesteld.

Het huisbezoek is uitsluitend bedoeld om te informeren over voorzieningen en activiteiten. Er wordt niet gesproken over de eventuele toewijzing van voorzieningen.

Senioren die bezocht zijn ervaren het bezoek als zinvol en informatief. Vragen die niet direct beantwoord kunnen worden, worden opgenomen en beantwoord door een medewerker van het CMD. Het spreekt vanzelf dat alles wat in het gesprek besproken wordt vertrouwelijk blijft.

Logo CMDSenioren die geen brief hebben gehad maar toch graag een huisbezoek willen, kunnen tussen 9.00 en 13.00 uur bellen met het CMD, telefoonnummer 0499 – 491 470. U kunt natuurlijk ook bij het CMD binnenlopen met al uw vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

Het CMD ligt aan de Europalaan 2 en is op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. De balie is open van 9.00 tot 13.00 uur.